ไม้เอ็นจิเนียร์

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Wood Floor)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website ใหม่ : https://www.doublefloor.co.th/our-products/พื้นไม้เอ็นจิเนียร์/

ไม้โอ๊ค

1) Natural Oak 1 Strip: Size 13*90*600-900 mm  (หน้ากว้าง 4 นิ้ว)

1) Natural Oak 1 Strip: Size 13*125*600-1820 mm  (หน้ากว้าง 5 นิ้ว)

1.1) Natural Oak 1 Strip: Size 13*125*RL (800-1800mm) ย้อมสีดำ (Dark Stain) (หน้ากว้าง 5 นิ้ว)

1.2) Natural Oak 1 Strip: Size 13*125*RL (800-1800mm) ย้อมสีเทา (Gray Light Stain) (หน้ากว้าง 5 นิ้ว)

 

2) Natural Oak 1 Strip: Size 13*190* RL (mm) (หน้ากว้าง 8 นิ้ว) 

2.1) Natural Oak 1 Strip: Size 13*190* RL (mm) ย้อมสีดำ (Dark Stain) (หน้ากว้าง 8 นิ้ว) 

2.2) Natural Oak 1 Strip: Size 13*190* RL (mm) ย้อมสีเทา (Gray Light Stain) (หน้ากว้าง 8 นิ้ว) 

 

3) Natural Oak 3 Strips: Size 13*190*1800,2230 mm (หน้ากว้าง 8 นิ้ว)

3.1) Natural Oak 3 Strips: Size 13*190*1800,2230 mm ย้อมสีดำ (Dark Stain)  (หน้ากว้าง 8 นิ้ว)

3.2) Natural Oak 3 Strips: Size 13*190*1800,2230 mm ย้อมสีเทา (Gray Light Stain) (หน้ากว้าง 8 นิ้ว)

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง 

รูป (ซ้ายบน) พื้นไม้โอ๊ค เอ็นจิเนียร์ สีธรรมชาติ (ขวาบน) พื้นไม้โอ๊ค อ็นจิเนียร์ สีธรรมชาติ 3 แถว (ลายปาร์เก้)

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ย้อมสีเทา ไม้เอ็นจิเนียร์สีเทา พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ย้อมสีเทา ไม้เอ็นจิเนียร์สีเทา

รูป (ซ้ายบน และ ขวาบน) พื้นไม้โอ๊ค เอ็นจิเนียร์ ย้อมสีเทา

ไม้เมเปิ้ล

4) Maple 1 Strip: Size 13*125* RL (mm) (หน้ากว้าง 5 นิ้ว)

 

5) Maple 3 Strip: Size 13*190* RL (mm) (หน้ากว้าง 8 นิ้ว)

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง พื้นไม้เมเปิ้ล ไม้เมเปิ้ล พื้นไม้สีอ่อน  พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง พื้นไม้เมเปิ้ล ไม้เมเปิ้ล พื้นไม้สีอ่อน

รูป (ซ้ายบน และ ขวาบน) พื้นไม้เมเปิ้ล เอ็นจิเนียร์ ทำสีธรรมชาติ 

ไม้ตะแบก

6) ไม้ตะแบก 1 แถว: Size 14*125* RL  (mm)  (หน้ากว้าง 5 นิ้ว)

7) ไม้ตะแบก 1 แถว: Size 14*190* RL  (mm) (หน้ากว้าง 7.5 นิ้ว)

ไม้ตะแบก พื้นไม้ตะแบก ไม้ตะแบกย้อมสี พื้นไม้สีเข้ม พื้นไม้สีดำ พื้นไม้สีน้ำตาล พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง พื้นไม้เมเปิ้ล ไม้เมเปิ้ล พื้นไม้สีอ่อน  ไม้วอลนัท พื้นไม้วอลนัท พม้ปูพื้นสีเข้ม ไม้ตะแบก พื้นไม้ตะแบก ไม้ตะแบกย้อมสี พื้นไม้สีเข้ม พื้นไม้สีดำ พื้นไม้สีน้ำตาล พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้ พื้นไม้จริง ไม้เอ็นจิเนีย ไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไม้สำเร็จรูป ปูพื้นไม้ ติดตั้งพื้นไม้ ไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ไม้พื้น พื้นไม้โอ๊ค พื้นไม้จริง พื้นไม้เมเปิ้ล ไม้เมเปิ้ล พื้นไม้สีอ่อน

รูป (ซ้าย และ ขวา) พื้นไม้ตะแบก เอ็นจิเนียร์ ย้อมสีเข้ม

ไม้วอลนัท

8) Natural Walnut : Size 12*90*900 (RL) mm  (หน้่ากว้าง 3.5 นิ้ว)

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.